Miško Rojus

Privatumo politika

 1. BENDRA INFORMACIJA

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.miskorojus.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, nepatvirtina savo sutikimo ir paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

www.miskorojus.lt (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Lankytojui norint pasiekti Duomenų valfytojo teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) Lankytojas naudoja.

Ši Politika netaikoma, kai Lankytojas naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis lankydamasis www.miskorojus.lt svetainėje.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 1. Kokia informacija apie Lankytoją yra renkama?
 • Tiesiogiai pateikiama informacija:                                                                                                                          

     Vardas

     Pavardė                                                                  

     Gimimo data                                                                                                             

     Elektroninio pašto adresas                                                                                         

     Telefono numeris

 • Informacija, kaip Lankytojas naudoja mūsų svetainę:

Jeigu Lankytojas lankosi Duomenų valdytojo interneto svetainėje, Duomenų valdytojas, taip pat, renka informaciją, kuri atskleidžia įmonės teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistiką. Daugiau apie tai skiltyje „Slapukai“.

 • Informaciją apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
 • Bet kokią kitą informaciją, kurią Lankytojas gali pateikti Duomenų valdytojui bet kuriuo metu, naudodamasis Duomenų valdytojo Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis.
 1. Kada naudojame Lankytojo pateiktą informaciją?

Lankytojo pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama:

 • leidimui naudotis www.miskorojus.lt svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis.
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, su Lankytojo sutikimu (naujienlaiškių siuntimas, individualių skelbimų siuntimas pranešantis apie akcijas bei specialius pasiūlymus, apklausų organizavimui, siekiant sužinoti nuomonę apie teikiamas paslaugas)*
 • sąskaitų-faktūrų bei ataskaitų siuntimo tikslais;
 • paslaugos apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;

 *Lankytojas turi teisę, bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti savo duomenis rinkodaros tikslais.

 1. Kam atskleidžiame Lankytojo informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:

 • Jei lankytojas sutinka atskleisti savo asmeninius duomenis ir apie tai patvirtina raštu.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, užsisakant paslaugas. Paslaugų tiekėjams Duomenų valdytojas suteiks tik tiek Lankytojo asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką
 1. Kiek laiko saugomi Lankytojo duomenys?

www.miskorojus.lt saugo Lankytojo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga www.miskorojus.lt  teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektronines paslaugas, www.miskorojus.lt  tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 1. Naujienlaiškiai

Užsisakius naujienlaiškį, Lankytojo el. pašto adresą www.miskorojus.lt  naudos remdamasis Lankytojo sutikimu, kurį Lankytojas gali bet kuriuo metu atšaukti. Lankytojo el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųstume Jums skirtą www.miskorojus.lt  naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, www.miskorojus.lt gali rinkti statistinius duomenis apie Lankytojo elgesį, pavyzdžiui, ar lankytojas atidarė el. laišką, kokias nuorodas paspaudė.

Lankytojo el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Lankytojo atsisakymo gauti www.miskorojus.lt  pasiūlymus. Atsisakyti www.miskorojus.lt naujienlaiškių prenumeratos galima naujienlaiškio apačioje paspausdus atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

 1. Trečiosioms šalims pateikiama informacija

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti ir reklaminiai pranešimai, nuorodos į trečiųjų šalių svetaines bei jų paslaugas – duomenų valdytojas to nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kuria surinko trečiosios šalys, saugą bei privatumą. Lankytojas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

 8. Baigiamosios nuostatos

 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 • Privatumo Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, bei patvirtina savo sutikimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.
 • Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama. 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis info@miskorojus.lt

 SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Lankantis duomenų valdytojo svetainėje, lankytojui turi būti pateiktas turinys, atitinkantis jo poreikius. Šiam procesui reikalingi slapukai (angl. cookies) – informacijos elementai, kurie automatiškai išsaugo Lankytojo duomenis, naršant duomenų valdytojo svetainėje. Jie padeda išsaugoti lankymosi puslapyje istoriją, pritaikyti tai pagal turinį, taip pat, leidžia stebėti lankymosi internetinėje svetainėje trukmę, rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių bei prižiūrėti sklandų svetainės darbą.

Siekdama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, įmonė www.miskorojus.lt naudojasi Google Analytics ir kitais panašaus pobūdžio įrankiais. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.