Miško Rojus

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato privačios poilsiavietės Miško Rojus (toliau – Miško Rojus), paslaugų teikimo tvarką bei taisykles..

1. Miško Rojaus teikiamos paslaugos
Miško Rojus teikia poilsiaviečių su nameliu su kubilu paslaugas. Šių paslaugų pirkėjai – toliau vadinami Pirkėjais arba Lankytojais. Į sąvoką Pirkėjas įeina užsakovas – asmuo arba asmenys, kuris (-ie) atliko rezervacijos užsakymą ir už ją apmokėjo, arba pasirūpino, kad apmokėtų kitas asmuo. Į savoką Lankytojai įeina užsakovas, jo svečiai ir bet kokie užsakovo ar jo svečių tretieji asmenys.

2. Rezervacijos
2.1 Rezervacijos atliekamos interneto svetainėje www.miskorojus.lt. Rezervacija patvirtinama tik po visos sumos apmokėjimo, pasirinktu mokėjimo būdu.
2.1.1 Atsiskaitant dovanų kuponu, rezervacijos formoje, po užsakymo “įdėjimo į krepšelį”, paspaudus ant teksto “Turite kuponą?”, į atsiradusį laukelį reikia įrašyti dovanų kupono numerį. Susidarius didesnei užsakymo sumai, nei turimo kupono vertė, skirtumą Pirkėjas apmoka pasirinktu mokėjimo būdu. Rezervacija patvirtinama tik po užsakymo patvirtinimo(apmokėjimo).
2.2 Lankytojas sutinka, atvykęs pateikti savo asmens dokumentą ir išsamiai užpildyti lankytojo kortelę (Pagal LR Įstatymus). Svečiui nesutikus pateikti asmens duomenų, Miško Rojus turi teisę paslaugų neteikti ir pingų už užsakymą negrąžinti. Miško Rojus Lankytojų duomenis tvarko pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2.3 Maksimalus Lankytojų skaičius nurodomas užsakymo formoje, papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti teikiamos tik iš anksto pranešus el.paštu info@miškorojus.lt ir pagal įkainius apmokėjus už papildomus Lankytojus. 
2.3.1 Lankytojams griežtai draudžiama savo nuožiura priimti, net trumpam atvykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones. 
2.3.2 Lankytojai gali su savimi atsivežti naminius gyvūnus, tik iš anksto pažymėjus rezervacijos formoje arba atskiru susitarimu informavus el.paštu info@miskorojus.lt, kai Miško Rojus sutinka su pakeitimu. Taip pat Lankytojai privalo laikytis papildomų sąlygų, aprašytų skyriuje “Ką būtina žinoti atvykstant” – “Atvykstantiems su gyvūnais”, kuris yra www.miskorojus.lt pagrindinio puslapio apačioje. 

2.4 Rezervacijos atšaukimas
2.4.1 Jeigu rezervacija yra atšaukiama likus daugiau nei 10 parų iki Jūsų atvykimo laiko, grąžinama 100%  visos rezervacijos sumos.
2.4.2 Jeigu rezervacija atšaukiama likus daugiau kaip 5 paroms iki Jūsų atvykimo laiko, grąžinama 50% sumos.
2.4.3 Likus mažiau nei 5 paroms iki atvykimo laiko mokėjimas negrąžinamas dėl jokių priežasčių (įskaitant COVID-19, kitas ligas, atšauktus skrydžius, pasikeitusius planus ar nuomonę). Tokiu atveju vietoje Jūsų gali atvykti Jūsų draugai, kurie privalo būti susipažinę su mūsų rezervacija ir taisyklėmis (apie tai reikia derinti el.paštu).
2.4.4 Jeigu jau atvykus į poilsiavietę Lankytojams pasikeičia planai, nuomonė ar nuotaika, arba Lankytojai dėl savo kaltės patiria kokią nors žalą ir išvyksta iš poilsiavietės, mokėjimas už rezervaciją nėra grąžinamas.
2.4.5 Dėl rezervacijų atšaukimo Pirkėjai, kurie atliko rezervaciją (ne tretieji asmenys) kreipiasi į Miško rojų tik raštu ir tik www.miskorojus.lt internetinėje svetainėje nurodytu elektroniniu paštu, nurodydami savo užsakymo numerį. Nei telefono skambučiai, nei SMS žinutės, nei žinutės per socialinius tinklus (Facebook, Instagram, Tik tok) nėra laikomos oficialiu kreipimusi. Jeigu per 24h. negaunamas atsakymas į elektroninį laišką, tada Pirkėjas turi skambinti internetinėje svetainėje nurodytu telefono numeriu ir pasitikslinti, ar jo/jos laiškas pasiekė adresatą.

2.5 Rezervacijos perkėlimas
2.5.1 Rezervacija perkelti galima likus daugiau nei 10 parų iki atvykimos laiko. Jeigu perkeliant į naują datą, naujoji data yra brangesnė, skirtumą apmoka Lankytojas. Jeigu naujoji data yra pigesnė, skirtumas nėra grąžinamas, tačiau suteikiama galimybė užsisakyti papildomų paslaugų už tą sumą, jeigu yra pakankamai laiko suorganizuoti papildomų paslaugų suteikimą.
2.5.2 Norint perkelti rezervaciją likus mažiau nei 10 parų, tačiau daugiau nei 5 paros iki atvykimo, perkeliama tik 50% užsakymo sumos. Likusią dalį reikia primokėti papildomai.
2.5.3 Likus mažiau nei 5 paroms iki atvykimo laiko rezervacijos perkelti negalima.
2.5.4 Užsakymo perkėlimas galimas tik 1 kartą. 

2.6 Susipažinimas su rezervacija.
Prieš atliekant rezervaciją ir už ją sumokant Pirkėjas privalo susipažinti su rezervuojamu objektu, apžiūrėti ir išanalizuoti pasirinktos poilsiavietės nuotraukas internetinės svetainės Galerijoje, perskaityti visus aprašymus ir žinoti, ką rezervuoja bei kokie patogumai ir nepatogumai laukia pasirinktoje poilsiavietėje. Likus mažiau kaip 10 parų iki atvykimo laiko, o taip pat jau atvykus į poilsiavietę ir persigalvojus, nes poilsiavietė, miškas, keliai, oras, kubilas, namelis ar kažko įrengimas neatitinka susikurtų lūkesčių, pretenzijos nėra priimamos ir sumokėti pinigai nėra grąžinami.

2.7 Papildomos paslaugos
2.7.1 Atliekant poilsiaviečių rezervacijas internetu galima užsisakyti ir “Miško rojaus” papildomų paslaugų iš itin plataus papildomų paslaugų sąrašo. Papildomas paslaugas užsakyti būtina atliekant rezervaciją, arba ne vėliau kaip 4 paros iki atvykimo, parašant el-paštu. Kubilo paslaugą galima užsakyti ir likus 1 parai iki atvykimo laiko, parašant el-paštu.
2.7.2 Karšto kubilo paslauga.
Kubilas kiekvieniems lankytojams yra ruošiamas iš naujo. Tai reiškia, kad prieš kiekvienus naujus lankytojus kubilo vanduo yra pilnai išleidžiamas, kubilas yra išvalomas, išdezinfekuojamas ir iš naujo pripompuojamas vandens iš privataus vandens telkinio, esančio šalia. Šis natūralus miško žemės vanduo yra prižiūrimas, švarus, minkštas ir geras vanduo, bet, žinoma, jis gali turėti nuosėdų ar dumblo pėdsakų, nes nėra papildomai filtruojamas, dezinfekuojamas ar kitaip apdirbamas. Tada kubilo pečius yra užkuriamas ir dar kelis kartus įkuriamas. Kubilo pečius paskutinį kartą įkuriamas, likus maždaug 10 min. iki Miško rojaus internetinėje svetainėje nurodyto kiekvienos poilsiavietės anksčiausio atvykimo laiko. Atvykę Lankytojai – jeigu jie atvyksta, nurodytu konkrečios jų rezervuotos poilsiavietės anksčiausiu galimu atvykimo laiku arba iki 30 min. po nurodyto anksčiausio atvykimo laiko – randa besikūrenantį kubilą, kurį patys savarankiškai toliau kūrena, kol vandens temperatūra pasiekia 38-40 laipsnių. Jeigu Lankytojai atvyksta praėjus daugiau kaip 30 min. nuo internetinėje svetainėje nurodyto poilsiavietės anksčiausio atvykimo laiko, kubilo pečių jie gali rasti jau užgesusį, tada Lankytojai patys savarankiškai užsikuria kubilo pečiuką ir toliau kūrena iki reikiamos temperatūros. Miško rojaus personalas dėl kubilo kūrenimo į poilsiavietę nevažiuoja ir netrikdo lankytojų privatumo. El-paštu Lankytojai gauna instrukciją, kaip kubilo kūrenimą atlikti teisingai. Kubilo kūrenimo trukmė priklauso nuo lauko temperatūros, nuo naudojamų malkų kokybės ir nuo kūrenimo kokybės. Lankytojams kūrenimo procesas gali užtrukti nuo 1 iki 7 valandų, atsižvelgiant į prieš tai išvardintus faktorius. Taigi, atvykę Lankytojai dažniausiai negali iš karto lipti maudytis į jiems iškūrentą karštą kubilą, nes tai padaryti per trumpą poilsiavietės ruošimo laiką, dažniausiai yra tiesiog neįmanoma.
2.7.2.1 Jeigu buvo užsakytas kubilas iki išvykimo dienos, išvykimo dieną, likus 3h iki vėliausio galimo išvykimo laiko (kuris internetinėje svetainėje yra nurodytas kiekvienai poilsiavietei atskirai), kubilo pečių kūrenti griežtai draudžiama. 
2.7.3 Rezervacijos atšaukimo ar perkėlimo atveju, užsakytoms papildomoms paslaugoms galioja tos pačios atšaukimo/perkėlimo sąlygos, kaip nurodyta aukščiau, 2.4 ir 2.5 punktuose.

3. Dovanų kuponai
3.1 Šioje svetainėje galima įsigyti Miško Rojaus ir Gyvybės slėnio poilsiavietės dovanų kuponus. Su Miško rojaus dovanų kuponu galima rezervuoti poilsiavietes “Miško rojus” ir “Miško rojus – Šviesa”, o su Gyvybės slėnio dovanų kuponu galima rezervuoti tik “Miško rojus – Slėnis” poilsiavietę.
3.2 Unikalus kupono kodas, jo įsigijimo data ir galiojimo data nurodoma kupone. 
3.3 Kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos. Nepanaudojus kupono per šį laikotarpį, laikoma, kad paslauga yra suteikta, pinigai nėra grąžinami.
3.4 Kuponas negrąžinamas ir nekeičiamas į pinigus.
3.5 Rezervuojant nepanaudojus visos kupono sumos, skirtumas nėra grąžinamas ir nėra suteikiamas kitas kuponas su likusiu skirtumu. 
3.6 Poilsiavietėms “Miško Rojus” ir “Miško Rojus – Šviesa” galioja TIK Miško Rojaus dovanų kuponas.
3.7 Poilsiavietei “Miško rojus – Slėnis”, galioja tik Gyvybės slėnio dovanų kuponas.

4. Nelaimingi atsitikimai, daiktų saugojimas ir atsakomybė
4.1 Lankytojai privalo atlyginti Miško Rojui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių Lankytojų, jų vaikų ar augintinių kaltės.
4.2 Lankytojai patys atsako už savo saugumą, naudojantis Miško Rojaus teikiamomis paslaugomis.
4.2.1 Lankytojams, jų vaikams ar gyvūnams susižalojus patiems arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, taip pat esant neblaivumui, paslaugos teikėjas už tai neatsako.
4.2.2 Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius nutikti lankytojams ar jų turtui namelio viduje, terasoje, miške, kieme, kubile, ar maudantis vandens telkinyje, yra atsakingi patys Lankytojai ir paslaugos teikėjas už tai neatsako.
4.2.3 Apsistojimo poilsiavietėje metu įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui ar incidentui Lankytojai privalo Miško rojaus administraciją informuoti nedelsiant, greičiausiu įmanomu būdu. Negalima palikti namelio ar poilsiavietės aplinkos po incidento be priežiūros, nepranešus apie tai Miško rojaus administracijai.
4.3 Už lankytojų paliktus ar pamestus daiktus apsistojimo metu Miško rojus neatsako.

5. Nenugalima jėga (force majeure)
5.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Miško Rojaus teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

6. Atvykimo ir išvykimo laikas
6.1 Atvykimas-išvykimas – Miško Rojus
Atvykimas į “Miško rojų” yra nuo 17:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 17:00 val.
Išvykimas iš “Miško rojaus” yra iki 15:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 15:00 val.

6.2 Atvykimas-išvykimas – Miško Rojus – Šviesa
Atvykimas į “Miško rojus – Šviesa” yra nuo 15:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 15:00 val. 
Išvykimas iš “Miško rojus – Šviesa” yra iki 13:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 13:00 val. ¨ 

6.3 Atvykimas-išvykimas – Miško rojus – Slėnis
Atvykimas į “Miško rojus – Slėnis” poilsiavietę yra nuo 13:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 13:00 val. 
Išvykimas iš “Miško rojus – Slėnis” poilsiavietės yra iki 11:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 11:00 val. ¨ 

6.4 Atvykimas-išvykimas, poilsiavietės rezervaciją atlikus atvykimo dieną.
Kurios nors poilsiavietės rezervaciją atlikus tą pačią dieną, kaip ir atvykimas į poilsiavietę, čia atvykti galima ne anksčiau, nei 3h po užsakymo gavimo laiko. T.y., jeigu iki galo atlikote rezervaciją internetu 14:00val., į bet kurią poilsiavietę atvykti galėsite nuo 17:00val. Išvykimo laikas nuo to nepailgėja ir galioja toks pats, kaip nurodyta taisyklėse aukščiau, priklausomai nuo pasirinktos poilsiavietės.
Tarpe tarp lankytojų turime labai daug darbo, kuris tikrai užtrunka, todėl tikimės iš lankytojų supratingumo ir prašome laikytis šių atvykimo-išvykimo taisyklių.

7. Poilsiaviečių vidaus taisyklės.
7.1 Poilsiavietėse DRAUDŽIAMA:
7.1.1 Gamtą naudoti tualeto paskirčiai, tam yra lauko arba vidaus tualetas;
7.1.2 Į kubilą pilti savo atsivežtas chemines/kosmetines ir kt. medžiagas;
7.1.3 Aplinkoje mėtyti nuorūkas;
7.1.4 Aplinkoje palikti gyvūnų ekskrementus;
7.1.5 Kapoti malkas namelio viduje;
7.1.6 Nepaisyti mūsų miško keliuko ženklų “Apsisukimo vieta, toliau prašome neiti” ir kitų miško keliukų ženklų. Prašome gerbti šio miško kelių eismo taisykles;
7.1.7 Garsiai leisti muziką per savo garso aparatūrą. Tam namelyje yra mūsų garso kolonėlė (negalima jos palikti lauke!);
7.1.8 Rėkauti ir kitaip kelti triukšmą.
7.1.9 Į lauką nešti mūsų mikštus ar laukui nepritaikytus vidaus baldus;
7.1.10 Naudoti savo atsivežtas, liepsna degančias vaškines/parafinines žvakes – tai kelia itin didelį pavojų!
7.2. Poilsiavietėje elgtis ir naudotis ten esančiais daiktais bei įrengimais Lankytojai turi, vadovaudamiesi poilsiaviečių vidaus taisyklėmis, el-laišku atsiųstais nurodymais, taip pat vadovaudamiesi protingumo ir sąžiningumo principais.
7.3. Lankytojams nesilaikant poilsiavietės vidaus taisyklių, nesivadovaujant el-laišku atsiųstais nurodymais Miško rojus turi teisę atvykti į poilsiavietę ir pareikalauti Lankytojų palikti rezervuotą miško poilsiavietę. Tokiu atveju pinigai už rezervaciją nebūtų grąžinami.

8. Apskaita
8.1 Miško Rojus sąskaitas išrašo tik po paslaugos suteikimo.
8.2 Miško Rojus turi teisę keisti kainas bet kuriuo metu.
8.3 Lankytojui atsiskaitant dovanų kuponu, kainų skirtumas, atsiradęs dėl sezoninių ir/ar paskutinės minutės pasiūlymų arba kitų priežasčių, svečiui nėra išmokamas ar perkeliamas kitoms Miško Rojus paslaugoms apmokėti.

9. Kitos sąlygos
9.1 Miško Rojaus Lankytojai privalo tinkamai naudotis Miško Rojaus esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Miško Rojaus administracijai apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl Lankytojo kaltės.
9.1.1 Jeigu pastebėjus bet kokį inventoriaus gedimą nėra apie tai pranešama Miško rojaus administracijai, ir naudojantis apgadintu inventoriumi, Lankytojai patiria žalą, Miško rojus už tai neatsako.
9.1.2 Jeigu pastebėjus bet kokį inventoriaus gedimą nėra apie tai pranešama Miško rojaus administracijai, ir naudojantis apgadintu inventoriumi, yra padaroma žala Miško rojui, Lankytojai turi atlyginti Miško rojui padarytą žalą.
9.2 Miško Rojuje esantys daiktai yra Miško Rojaus nuosavybė, todėl Lankytojas (-ai) neturi teisės juos pasiimti, išvykdamas iš Miško Rojaus.
9.3 Bet kokie ginčai ar kilusios pretenzijos iš Lankytojų su Miško rojaus administracija turi būti sprendžiami derybų keliu, tik raštu, elektroninėje svetainėje www.miskorojus.lt nurodytu el-paštu. Telefonu, SMS žinutėmis ar žinutėmis per socialinius tinklus (Facebook, Instagram, Tik tok) šie klausimai nėra derinami.
9.3.1 Bet kokias pretenzijas ar užsakymų atšaukimo/perkėlimo klausimus Miško rojaus administracija derina tik su rezervaciją atlikusiu asmeniu arba asmens atstovu, turinčiu teisinį pagrindą atstovauti šį asmenį ir tik raštu, el-paštu. Telefonu, SMS žinutėmis ar žinutėmis per socialinius tinklus (Facebook, Instagram, Tik tok) ir su trečiaisiais asmenimis šie klausimai nėra derinami.
9.4 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Miško Rojaus buvimo vietą.